Trang chủ >> Kỹ năng công việc

Làm việc nhóm hiệu quả

Trong môi trường đại học cũng như trong môi trường làm việc, kĩ năng làm việc nhóm là một trong những kĩ năng cần thiết và quan trọng ảnh hưởng đến năng suất tập thể và phản ánh năng lực của các cá nhân trong tập thể đó. Những lời khuyên dưới đây là những bài học rút ra từ kinh nghiệm cá nhân, giúp các bạn có thể phát huy được khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

1. Biết lắng nghe và tiếp thu:

Trong quá trình làm việc chung trong một nhóm, một tập thể, sẽ không tránh khỏi những ý kiến trái ngược nhau. Vì vậy, các cá nhân cần biết tổng hợp ý kiến, trao đổi, biểu quyết để tìm ra ý kiến tốt nhất giúp nhóm mình phát triển.

Không nên có cái tôi quá lớn, giữ khư khư ý kiến của mình mà không biết học hỏi, tiếp thu cũng như chắt lọc lời khuyên của người khác.

2. Có một người lãnh đạo giỏi:

Một nhóm làm việc hiệu quả không thể thiếu vai trò của người lãnh đạo. Một người lãnh đạo, trưởng nhóm giỏi cần biết năng lực và trách nhiệm của mình. Người lãnh đạo trong một nhóm sẽ là người tổng hợp ý kiến, đưa ra định hướng, thống nhất mục tiêu, đề ra nhiệm vụ cho từng thành viên cũng như đảm bảo tiến độ của từng thành viên đó. Hơn hết, người trưởng nhóm cũng cần phải là người có tiếng nói và gương mẫu, để các thành viên trong nhóm có thể tôn trọng và tin tưởng.

3. Phân công hiệu quả:

Phân công công việc cũng là một trong những bước quan trọng trong quá trình làm việc nhóm. Các cá nhân trong nhóm cần biết rõ điểm mạnh của mình để nhận những phần việc phù hợp. Phải đảm bảo phân công cụ thể và rõ rànhg, để tránh trường hợp hai thành viên trong nhóm sẽ phải cạnh tranh để kiểm soát trong cùng một khoảng công việc nhất định. Hãy cố gắng phân chia công việc đó thành hai phần riêng biệt và phân công nó dựa trên điểm mạnh và khuynh hướng cá nhân của từng người.

4. Có trách nhiệm:

Là một thành viên trong nhóm, phải có trách nhiệm với công việc được giao, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và không gây ảnh hưởng đến thành quả cuối cùng của nhóm.

5. Gắn kết, tin tưởng nhau:

Các thành viên trong nhóm cần phải có một mục tiêu, định hướng chung. Cần tổ chức các cuộc gặp mặt, trao đổi để các thành viên có thể hiểu nhau hơn.

Phải tin tưởng vào các thành viên khác trong nhóm, tôn trọng năng lực, quan điểm cá nhân của từng người.

Tránh xung đột, đố kỵ, tránh những cuộc trò chuyện không lành mạnh.

Xem thêm: Kỹ năng nghề nghiệp mà nhân lực trẻ cần biết

Kỹ năng công việc

Bài Viết Khác