Trang chủ >> Kỹ năng công việc

Tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường.

Vai trò của người nghiên cứu thị trường là khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định từ các nhóm người tiêu dùng nhằm cung cấp kiến thức về thị trường Việt Nam cho nhà sản xuất, là cầu nối giữa người tiêu dùng với nhà sản xuất thông qua hoạt động tìm hiểu nhu cầu, thái độ và phản ứng của người tiêu dùng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ theo phân công và yêu cầu cụ thể của từng dự án.

Nghiên cứu thị trường có rất nhiều mục đích và rất nhiều phương pháp thu thập dữ liệu được phục vụ cho từng mục đích đó. Phương pháp thu thập số liệu cụ thể mà bạn sử dụng trong quá trình nghiên cứu thị trường của bạn phụ thuộc rất nhiều vào các thông tin cụ thể mà bạn đang tìm kiếm để hiểu.

Sử dụng cho nghiên cứu thị trường:

Một trong những ứng dụng chính được dùng để nghiên cứu thị trường, phương pháp thu thập dữ liệu hữu ích có liên quan đến hầu hết các mục trong danh sách sau đây:

1. Xác định các cơ hội để phục vụ nhiều nhóm khách hàng

2. Kiểm tra kích thước của thị trường – có bao nhiêu người có nhu cầu chưa được đáp ứng

3. Xác định phương pháp tốt nhất để đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng của thị trường mục tiêu

4. Điều tra các đối thủ cạnh tranh

5. Làm rõ giá trị độc đáo đề xuất của bạn

6. Kết luận nếu sản phẩm có đáp ứng nhu cầu khách hàng hiệu quả

Nghiên cứu thị trường nhằm nghiên cứu nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hóa sẽ kinh doanh đối với sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh trên thị trường. Từ đó, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng, động cơ mua hàng và tiêu dùng hàng hóa của khách hàng.

Từ các yếu tố đó, hình thành quy trình phục vụ khách hàng hiệu quả, đồng thời có các biện pháp thích hợp nhằm thu hút khách hàng đến sản phẩm. Nghiên cứu thị trường nguồn hàng hay người cung cấp chúng ta cần xem xét ký kết nhiều yếu tố: đặc điểm của nguồn sản xuất, tổ chức sản xuất, phương thức bán và chính sách tiêu thụ của nguồn cung ứng, mối quan hệ bán hàng, chi phí vận chuyển hàng hoá và thoả thuận của người cung ứng với hãng khác để cung ứng hàng hoá nhưng quan trọng hơn là cả thị trường bán hàng. Nghiên cứu thị trường bán hàng như một công cụ khoa học để tìm hiểu mà khách hàng mong muốn cũng như xác định lượng cung ứng đối với sản phẩm, dịch vụ và giá cả, việc suy đoán khách hàng mong muốn loại hàng hoá nào đó với số lượng nào đó là một khách hàng việc làm không có cơ sở khoa học, rất dễ sai lầm.

Nghiên cứu thị trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, sự thành bại của doanh nghiệp một phần có sự đóng góp của hoạt động nghiên cứu thị trường.

>>>Việc làm nghiên cứu thị trường

Kỹ năng công việc

Bài Viết Khác