Trang chủ >> Sự kiện

Thuyết Trình Và Phản Biện Dự Án Cộng Đồng

[English below]
Tháng 04 này, bạn có muốn 1 buổi sáng Chủ Nhật ý nghĩa?

Vào Chủ nhật - 21/04/2019 tới, LIN Center for Community Development xin hân hạnh mời cộng đồng tham dự sự kiện "Thuyết trình và Phản biện dự án cộng đồng" thuộc Vòng tài trợ sáng kiến phát triển cộng đồng lần 1/2019 của *Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách/Narrow The Gap Program

Sự kiện "Thuyết trình và Phản biện dự án cộng đồng" được triển khai với mong muốn kết nối, thúc đẩy tiếng nói và sự tham gia của mỗi cá nhân trong các vấn đề chung của cộng đồng. Tại sự kiện, bạn sẽ được lắng nghe chia sẻ về các dự án phát triển cộng đồng, đóng góp ý kiến xây dựng và đặc biệt là bỏ phiếu bình chọn các dự án xứng đáng được cấp tài trợ.

► Thời gian: 8h00 - 12h00 ngày 21/04/2019 (Sáng Chủ nhật)
► Địa điểm: SIHUB Cafe - 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
► Đăng ký tham gia: http://bit.ly/Dksukien (Deadline đăng ký: 15/04/2019)

***Lưu ý: Số lượng khách có giới hạn. Xin vui lòng đăng ký sớm để tham dự sự kiện!

Thông tin hỗ trợ:
Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách
Địa chỉ: 63A Nguyễn Cừ, P Thảo Điền, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
Email: narrowtheggap@linvn.org | Tel: +84 28 7304 6884

---------------------------
*Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách được khởi xướng và điều phối bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN mang sứ mệnh huy động các nguồn lực (sáng kiến, thời gian, và tài chính) trong cộng đồng để hỗ trợ cho các tổ chức/dự án phát triển cộng đồng. Thông qua các dự án được chia sẻ và hỗ trợ, Chương trình hy vọng sẽ hỗ trợ cộng đồng kết nối gần nhau hơn, xây dựng và thúc đẩy những giá trị nhân văn - tốt đẹp - tử tế trong cộng đồng nơi mà mỗi người đang sinh sống.

This April, do you want to have a meaningful Sunday morning?

On Sunday - April 21, 2019, LIN Center for Community Development is pleased to invite the community to attend the "Presentation and Review of Community Projects" event of Round 1/2019 of *Narrow The Gap Program.

The "Presentation and Review of Community Projects" event was implemented with the desire to connect and promote each individual's voice and participation in common issues of the community. At the event, you will listen to community development projects, give constructive feedback and especially vote projects for funding.

► Time: from 8:00 am - 12:00 pm on April 21, 2019 (Sunday morning)
► Location: SIHUB Cafe - 273 Dien Bien Phu, District 3, Ho Chi Minh City
► Registration for participation: http://bit.ly/Dksukien (Registration Deadline: April 15, 2019)

*** Note: The number of guests is limited. Please register early to join us!

Contact information:
Narrow The Gap Program
Address: 63A Nguyen Cu, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Email: narrowtheggap@linvn.org | Tel: +84 28 7304 6884
---------------------------
* The Narrow The Gap Program was initiated and coordinated by LIN Center for Community Development, which has a mission to mobilize resources (initiatives, time, and finance) in the community to support the community development organizations / projects. Through supported projects, the Program hopes to connect the community, build and promote values of humanity ​​- goodness - kindness in the community where we are living.

Sự kiện